نوشته‌ها

یک روز و یک تجربه:نمای قدیمی در تهران

تهران-دربند

این ساختمان قدیمی در خیابان دربند قرار دارد.  جزییات پنجره و لبه بام هایش بسیار زیباست . میدانم همین روزها به بهانه نوسازی  “خراب”  خواهد شد و یک نمای بی هویت و زشت جای آن را پر میکند. حداقل عکسی به یادگار داشته باشم.

 

ادامه مطلب …