تخریب نمای آجری خانه قدیمی در تهران، بناهای تاریخی

این ساختمان قدیمی در خیابان شریعتی قرار دارد.  جزییات پنجره و کاشیکاری و لبه بام هایش بسیار زیباست . عکس ها را در سال 93 گرفته بودم و امیدوار بودم  این  خانه تبدیل به  یک  مکان فرهنگی یا  گالری شود . در تابستان 95 هنگام  عبور از کوچه دیدم که در حال تخریب بنا هستند […]

یک روز و یک تجربه:نمای قدیمی در تهران

تهران-دربند

این ساختمان قدیمی در خیابان دربند قرار دارد.  جزییات پنجره و لبه بام هایش بسیار زیباست . میدانم همین روزها به بهانه نوسازی  “خراب”  خواهد شد و یک نمای بی هویت و زشت جای آن را پر میکند. حداقل عکسی به یادگار داشته باشم.

 

ادامه مطلب …